150901-insectenhotel-aangepast.jpg

 

In de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Iza van Riemsdijk op zaterdag 4 januari j.l. is aangekondigd dat de bosrand aan de zijde van de begraafplaats in 5 jaar volledig gerestaureerd zal gaan worden. Hiervoor zullen bomen en struiken gerooid worden en andere struiken aangeplant worden, zodat er weer sprake is van een bosrand zoals die ooit bedoeld was.
 
Om u als tuinlid hierover te informeren zijn hierbij de voorstellen van SViN bijgevoegd die op termijn uitgevoerd zullen gaan worden.
De voorgestelde plannen zijn door het bestuur onveranderd goedgekeurd en binnen ca. 2 weken zal gestart worden met de eerste aanzet van de renovatie.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ATV Toepad