DSCN7056b.jpg

Wanneer is een kapvergunning vereist ?

* De kapvergunning heet tegenwoordig de omgevingsvergunning
* De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV) stelt de regels vast omtrent het kappen van bomen in Rotterdam
* In de APV is de algemene regel opgenomen dat een vergunning nodig is voor een boom met een omtrek van meer dan 50 cm, gemeten op een hoogte van 130 cm vanaf het maaiveld
* Als eigenaar van de boom bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vergunning
* Artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van de grond tevens de eigenaar van de boom is
* Een tuinlid mag, op grond van bovenstaande, een boom met de omtrek van 50 cm of meer, gemeten op een hoogte van 130 cm boven het maaiveld, niet zelf kappen of laten kappen, omdat hij/zij niet de eigenaar van de grond is.
* Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden op:
www. deboomverzorging.nl/boom-kappen-rotterdam