blue-flower.jpg

Het bestuur van ATV Toepad bestaat uit de volgende leden:

 

 Voorzitter:  Iza van Riemsdijk  Tuin 67  
 Secretaris:  Richard Bakker  Tuin 55
 Penningmeester:  Hanny Groenewoud  Tuin 76  
 Algemeen lid:  Barbera Luten  Tuin 13  
 Lid (complexbeheer):

 Bert Seip

 Tuin 60

 

Het bestuur houdt aan het begin van elke maand spreekuur waarop u bestuursleden in een persoonlijke ontmoeting vragen kunt stellen.

De data waarop het spreekuur wordt gehouden in 2018 kunt u hier vinden.