DSC00510.jpg

NOTA BENE: Met ingang van 1 juni 2012 is de “Regeling verhuur van volkstuinen 2012” van kracht. Dit houdt in dat met ingang van deze datum volkstuinen niet meer mogen worden verhuurd aan niet-ingezetenen van de gemeente Rotterdam.

Om een huisje te kopen op het terrein van Toepad moet u (kandidaat-)lid zijn van de vereniging. De kosten van inschrijving voor dit kandidaat-lidmaatschap bedragen € 5,-. Neem contact op met het bestuur om een afspraak te maken op het complex, waar u uw inschrijving bevestigt en het inschrijfgeld aan een bestuurslid kunt betalen. Contact opnemen kan via het contactformulier.

Meer informatie over leden en kandidaat-leden vindt u in het huishoudelijk reglement.