DSCN4855.jpg

 

Onder dit menu vindt u alles over het afvoeren van uw:
- huisafval
- groenafval
- glas
- papier

en wat u moet doen om van uw grofvuil, afgedankt meubilair
en chemische afvalstoffen af te komen.

In ieder geval hoort deze laatste categorie afvalstoffen niet thuis
in de afvalbakken op ons terrein.

Omdat dit toch regelmatig aangetroffen wordt hebben we een
overzicht van geconstateerde feiten. Deze kunt u hier
inzien

Help mee om ons complex schoon te houden en de kosten
voor afvalverwerking laag te houden !