blue-flower.jpg

 

Op deze pagina willen we graag de aandacht vestigen op het oneigenlijk
gebruik van het milieupark. Met andere woorden: het achterlaten, dumpen
en ongeoorloofd van afval dat niet in de containers thuis hoort.

Door dit ongewenste gedrag bestaat de kans dat er drastische maatregelen
moeten worden genomen om te voorkomen dat de onkosten voor afvoeren
van afval nog verder oplopen en we worden geconfronteerd met boetes
van de afvalinzamelaar

Weet u wie er afval en troep achterlaat dat er niet thuis hoort ? Laat het aan het
bestuur weten of - beter nog - spreek de betreffende persoon er op aan.

Aangetroffen op zondag 21 mei 2017


 

Aangetroffen in de week van 3 juli 2017


 

Aangetroffen in de week van 22 april 2019

Subcategorieën

Nieuwsbrief van de RBvV/ editie december 2014

Beste mensen,

Bijgaand de laatste Nieuwsbrief van de RBvV van een bewogen bijna afgelopen jaar. We gaan met vertrouwen 2015 in ! Het waarom kunt u in de nieuwsbrief lezen.

 

 

In het nieuwsarchief vindt u de artikelen die in de afgelopen tijd op de "Nieuws"-categorie hebben gestaan.