120811-pruimen.jpg

 

Update: 24 maart 2020

 

De geplande ALV op zaterdag 18 april a.s  kan door de Corona-maatregelen
niet doorgaan en zal worden verschoven naar:

           -  zaterdag 13 juni  -

De Algemene Leden Vergadering van ATV Toepad vindt plaats in het verenigingsgebouw.

Zaal open vanaf 13.30 uur / Aanvang vergadering: ca. 14.00 uur.

 

Alle tuinleden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met de bijbehorende stukken.

De notulen van de jaarvergadering 2019 en de gehouden BLV's heeft u reeds in uw bezit.