150901-insectenhotel-aangepast.jpg

 

Om de gezondheid van tuinleden en gasten niet in gevaar te brengen
is besloten om de volgende evenementen geen doorgang te laten vinden

- de Rommelmarkt van zaterdag 8 augustus

- de Bingo-avond van zaterdag 15 augustus

 

Wel is de kantine op zaterdagavond 8 en 15 augustus geopend voor
een gezellig praatje met een drankje. Hierbij worden de regels
van het RIVM strikt in acht genomen. Iedereen is van harte welkom !

Voor de komende grote(re) activiteiten wordt per geval  bekeken of
deze op een veilige en verantwoorde manier kan doorgaan en zal dit bekend
worden gemaakt via website, mededelingen in de kastjes en/of via een mail.

Blijf allemaal gezond en verstandig,

met vriendelijke groet,
activiteitencommissie
en het bestuur van ATV Toepad