Afdrukken 

 

Klik HIER voor de openingstijden

Er zijn geregeld activiteiten in onze kantine. Hou de mededelingen op de website of in de mededelingenkastjes in de gaten !

In 2018 zijn er diverse evenementen en o.a. de bekende Bingo-avonden. Klik hier  voor het affiche met meer info.


 

Huis- en gedragsregels voor het verenigingsgebouw

Sociale hygiëne
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat de mensen die ons verenigingsgebouw bezoeken gezond met elkaar omgaan. Dit houdt o.a. in dat ze rekening houden met elkaar wat betreft normen en waarden. Kennis en inzicht over de invloed van alcoholgebruik is hierbij zeer gewenst.

Belangrijk hierbij zijn de huis- en gedragsregels van volkstuinvereniging A.T.V. Toepad en de sociale vaardigheden van het (vrijwillige) personeel in het verenigingsgebouw om deze regels uit te dragen en na te leven.

Leidinggevenden
Het bestuur van volkstuinvereniging A.T.V. Toepad heeft een aantal medewerkers aangewezen als leidinggevenden in de kantine. Deze leidinggevenden zijn ouder dan 21 jaar, in het bezit van de verklaring sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeldt op de vergunning van volkstuinvereniging A.T.V. Toepad. De leidinggevenden zijn:

1. Mevrouw Margreet Mol - Koelink (tuin 59)
2. De heer Richard Engel (tuin 46)

Verstrekking alcoholhoudende dranken
Uit het oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking zullen de volgende wettelijke bepalingen worden nagestreefd: