Afdrukken 

 

 

 

 

Op zaterdagmiddag 11 juli j.l. vond de ALV 2020 plaats op het voorterrein
van ons verenigingsgebouw. De stoelen stonden ruim uit elkaar vanwege de
1,5-meter-maatregel en met pijlen werd aangegeven hoe men zo goed mogelijk
de kantine in en uit kon lopen. De weergoden waren ons gunstig gezind dus
geen regen en af en toe zelfs een zonnetje op het gezicht.

De opkomst was goed te noemen: 44 tuinen waren vertegenwoordigd
en enkele schriftelijke verontschuldigingen van afwezigheid.

Na het welkomstwoord werd stil gestaan bij het overlijden van bestuurslid
Bert Seip door het voorlezen van een in memoriam. Tevens werd stil gestaan
bij het overlijden van dhr. Trommelen van tuin 18 en oud-leden van de vereniging
die in het afgelopen tuinjaar kwamen te overlijden. Aansluitend werd staande een
minuut stilte in acht genomen.

Er werd o.a. gestemd over:
- partnerlidmaatschap
- instelling van "Lid van Verdienste"
- het aantreden van 4 nieuwe bestuursleden

Enkele leden van commissies hadden aangegeven dat zij hun taken
zouden neerleggen en werden bedankt voor hun inzet en kregen
een presentje in de vorm van planten en bloemen, te weten:
- Fred Mol (materieelbeheerder)
- Albert Luten (beheerder ICT/ adviseur financiële administratie)
- Bram Sommeijer (Bouwzaken, taxatie-commissie en verkoop huisjes)

Bram werd extra in het zonnetje gezet en eerste "Lid van verdienste"
gemaakt en hiervoor kreeg hij uit handen van de voorzitter Iza een
oorkonde uitgereikt.

Na de stemming over het aantreden van de nieuwe bestuursleden
werd door de secretaris Richard een dankwoord uitgesproken naar
de vertrekkende bestuursleden Iza, Hanny en Barbera en werden
cadeaus aangeboden.

Na dankwoorden van de dames namen de
nieuwe bestuurders plaats achter de tafel en werd de rondvraag
gehouden.

Hierna vertelde de nieuwe voorzitter dat alle aanwezigen
een drankje kregen aangeboden met keuze uit een broodje zalm,
haringen en frikandellen. Bijzonder om te vermelden dat de nieuwe bestuursleden
dit uit eigen middelen voor de aanwezigen hebben betaald waarvoor een enthousiast
applaus klonk.

(de afgezwaaide en aangetreden voorzitters gezellig met elkaar in gesprek)

Het werd daarna nog een gezellig samenzijn alvorens iedereen huiswaarts keerde.

 

 

ps. van de vergadering wordt natuurlijk weer een verslag gemaakt dat de tuinleden zullen
ontvangen.